Minulé roky aneb co máme za sebou

Kdo s koho?

24. června 2006 v 10:36 | Raduška Czech
Kdo vyhraje školní pohár?
Waterfall nebo Moonshining? Moonshining nebo Waterfall?
Já si myslím a doufám, že my!
Ale nechme se překvapit!

2.kolo SČT.....

23. května 2006 v 21:07 | Hedvik Segon
Než jsme se nadáli, je za námi 2.kolo Souboje čtyř titánů,které dopadlo bohužel špatně pro naší kolej Waterfall, jelikož vypadla zástupkyně Waterfallu - Lejla Green. Nejlepší práci odevzdal opět Saluko LittleThomas, jako druhá skončila Olivka Hopsavá s prací Madlen Fraise. Lejla sice vypadla, ale děkujeme jí za to, že zastupovala naší kolej, a že pro kolej vybojovala bodíky! Nic se neděje, život jde dál, třeba příště v něčem konečně vyhrajeme!

Obrázková soutěž 2. kolo

19. dubna 2006 v 20:49 | Magdalena Simuel
Do druhého kola již několikrát zmiňované soutěže přispěla Lizí Demetron, níže jsou její obrázky a Christina Magic, její obrázky jsou zde také uveřejněné. Hlasujte v anketě, čí obrázky se vám líbí více, ať můžeme ocenit vítěze!!
Lizi Demetron:
1) Magie
2) Magické světlo
3) V noční záři
4) Jing-jang
5) Bludička
6) Duše
Christina Magic:

Obrázky do soutěže

9. dubna 2006 v 18:55 | Magdalena Simuel
Do nové soutěže pro studenty Waterfallu přispěli zatím 2 studenti - Nathasa Mc a Dark Mage. Na vás je posoudit, kdo by měl soutěž ( pokud se už nikdo nezúčastní ) vyhrát. Takže hlasujte v anketě!
Nathasa Mc:
tarot:
MěsícMírnostVelekněžka
ĎábelMilenciSpravedlnost
wicca:
mineralogie ( srdce z růženínu ):
astrální cestování:
věštění
Dark Mage:
mytologie a wicca:
1) vampír
2) vlkodlak
3) minotaur

Angel University

18. března 2006 v 21:57 | Raduška Czech
Také jste si lámali hlavu, co to znamená to AU???
Návrhy byly různé:Anonymní udvači, Astrální úroveň a podobně....
Pan ředitel už nám to prozradil na školním večírku dne 17.3.2006
AU=Angel university...
Mnohým z nás se to líbí, ale jiným už zase ne...
Ale změna je život, ne???

Vesnice

18. března 2006 v 12:54 | Raduška Czech
Takže včera na večírku se rozdávaly body za vesnice...Skončili jsme na krásném 2. místě!!!
A takto to dopadlo celkově:
4.místo Glarystars
3.místo Thunderstorm
2.místo WATERFALL
1.místo Moonshining
Vesnice si můžete prohlédnout na www.blog.lide.cz/Ixtein

Kolejní kronika

13. února 2006 v 15:29 | Hedvik Segon,Magdalena Simuel

Náš 1. kolejní opatrovník a kolejní profesorka pro Vás unikátně dali dohromady 2 návrhy kolejní kroniky..nechte se fascinovat.

Tak toto je naše kolejní kronika:
1) Byl sychravý, deštivý den a nebohá dívka, křestním jménem Paiper se ocitla před dveřmi velkého hradu, který nese název Magic University. Nebohá dívčinka prozatím nevěděla, co si pod tím představit, ale to bylo v tuto chvíli to nejmenší, co ji trápilo. Zaklepala na dveře a po pár vteřinách slyšela těžké kroky blížící se k mohutným dveřím. Paiper byla velmi vystrašená, jelikož po chvíli, když se dveře zcela otevřely zahlédla muže s tajemným pokřiveným výrazem ve tváři. Vybídl jí ať vstoupí. Chvíli se rozmýšlela, avšak byla jí opravdu veliká zima, která sálala od promočených šatů a tak se odvážila vstoupit. Podivný chlapík jí už dále nedoprovázel.
Po pár krocích jí upoutal obraz na stěně, ale v tom rozrušení mu nevěnovala moc pozornost a obraz se jí po chvíli vytratil z paměti. Postupovala dál, jako by už tam jednou byla.
Vstoupila do velkého sálu a tam spatřila několik lidí kolem velkého kulatého stolu, kteří zrovna hodovali. Teprve po pár okamžicích si jí všimla jakási žena obklopená hloučkem lidí a promluvila na ni: ,,Paiper, už tu na tebe čekáme, byla jsi vyvolena, jako kouzelnice a proto se ti do cesty postavil tento hrad." Po těchto slovech se pořádně porozhlédla po místnosti. Na stěnách visely honosné, začarované tabule, kde byly čtyři názvy: Waterfall, Moonshinig, Glarystars a Thunderstorm. Vedle nich byla nějaká čísla. To samozřejmě Paiperka ještě nemohla znát jejich význam, ale ta moudrá žena jí vysvětlila, že to jsou názvy čtyř kolejí a číslo vedle každé z nich uvádí bodový stav dané koleje. Zpočátku to na ni bylo trochu moc, Paiper nic moc nechápala, ale potom, když se pořádně zadívala na ostatní studenty, začínala chápat. I když vypadali jako normální lidé, v obličejích se jim zračila jakási jiná věc, kterou Paiper nedokázala pochopit. Nevěděla, kam má dále jít, stála vprostřed místnosti a její zrak spočinul na zvláštního, ale za to na pohled velice chytrého, inteligentního muže, ke kterému se všichni chovali trochu jinak, než k ostatním, hleděli na něj, jako na velkou autoritu a každý si ho vážil. Ten si všiml, jak na něj dívka zírá a promluvil k ní: ,,Já se jmenuji Eleamir Dobrý a jsem ředitel této univerzity. Ta žena, která sedí na místě hned vedle mne je má zástupkyně, Ixtein De Draculo. Jestli budeš mít nějaké otázky zeptej se mě nebo někoho tady ze studentů, třeba Olivky ta je tu nejdéle."
Uběhl asi týden, Paiper poznala celou školu, věděla už jaké má poslání, poměrně rychle zde zorientovala a zabydlela. Na zítra ráno měla být zařazena do koleje. Vůbec netušila, jak to bude probíhat, celou noc o tomto slavnostním dni snila. Konečně to tu bylo. "Paiper Halliwelová, jsi zařazena do koleje Waterfall," rozléhalo se hlubokým hlasem po celé místnosti, kterou navštívila onehdá poprvé, zařazování proběhlo v místnosti, která doposud nese jméno Velká síň.
Paiper byla nadšením bez sebe, zjistila, že její kolej je na posledním místě. Nikdy nezapomněla na slova ženy, že byla vyvolena a tento hrad se jí postavil do cesty. Nemohla to nechat jen tak. "Když už jsem byla vyvolena, musím něco dokázat a pro kolej udělat něco velkolepého," chtěla dokázat že její kolej nebude poslední. Nebyla to žádná hračka ani procházka růžovým sadem, ale spolu s ostatními nakonec dohnali kolej, která byla do té doby na třetím místě, a to Thunderstorm. Po tom, co Paiper společnými silami dokázala, začala být škola velice známá a každý den tam přišlo mnoho nových studentů.
Někteří se později stali profesory. Jako například Julia Roseanová, která stejně jako Paiper ctila a velebila kolej, do které chodila, Waterfall, a proto, když se později stala profesorkou astrologie, chtěla stále pomáhat koleji, ve které stejně jako Paiper chudičce začínala, a tak udělala vše proto, aby se mohla stát kolejní profesorkou koleje. To se jí také nakonec splnilo, poté co získala titul Expert. Teď když se řekne "hlavní učitelka koleje Waterfall", každý si vzpomene právě na Julii, která se o kolej stará pod novým jménem Magdalena Simuel.
Jak přibývali žáci, přibývalo i těch, kteří byli zařazeni do této koleje. Někteří však neměli o školu moc zájem. Paiper vůbec nechápala, proč se do školy vůbec hlásili, když si teď neváží vlídného přijetí, vždyť právě bez toho by byla chudinka před časy žila někde sama v lese.
Kolej byla před Thunderstormem, tedy na třetím místě, ale ambice této koleje sahaly mnohem výše, chtěli dohnat i Glarystars. Každým dnem se jejich náskok snižoval a i díky tomu, že si Glarystarští moc věřili a mysleli si, že je tato původem poslední kolej přece nikdy nemůže dohnat, po nějaké době, kdy do koleje přibyli další aktivní studenti tuto kolej opravdu předehnali. Teď už byli konečně druzí.
Jak to poznali? No, pamatujete se na ten obraz, který uviděla Paiper při svém vstupu do školy? Byl to obraz, který každému žákovi sdělí všechny novinky, tedy i změny bodového stavu a z tohoto obrazu si může také každý student přečíst vzkazy, které mu nechali ostatní spolužáci. Teď už mají ti, co se snaží spoustu bodů, ale Glarystars a Thunderstorm se stále a nepřetržitě snaží, a proto nikdo z Waterfallu nesmí zahálet. Ovšem to by nebyla povaha Waterfallštích, aby se spokojili s druhým místem a tak se všichni připravte na to, že Waterfall bude jednou první a všichni, kdo se na tom podíleli budou na kolej a na její zakladatelku Paiper pyšní!!! =)
Anebo ještě další návrh:
2) Tajemství Waterfallu ( kronika )

Byla bouře ...Bouře veliká a mladá dívčina jménem Magdalena se schovala do objevené školy která nesla název Angel University .
Otevřel ji mladý milý člověk zástupce ředitele školy Eleamir Dobrý podal ji ruku a ona s ladnými kroky vešla do školy ...Dali ji do koleje se jménem Waterfall nevěděla co to znamená a tak šla do dveří s názvem stejným jako jmenovaná kolej , vešla ale viděla jen vodní modrou barvu a oslňující světlo ...šla , šla dál za světlem a tam oběvila mocného ochránce vody Gabriela.* Sdělil ji že Waterfall je mocná kolej a znamená " Vodopád", pak ji pustil do krajiny kde bylo vše z vody mladá dívčina Magdalena poznala mocnou sílu vody a hlavně poznala Waterfall tedy poznala krajinu kde vládl mocný Gabriel se svým palácem a věrným přítelem Waterfellem !!!Poznala také samotný Vodopád který stál na začátku pravěké řeky v Tajemném údolí kde po staletí vládli Elfové ...řeka nesla jméno Waterfallský potok a byl velice úzký ale vodu měl pitnou a čistou jako nebe ...,našla mocný vodopád kde se napájeli nemocná zvířátka a dokonce i nemocní lidé protože tento Waterfall pomáhal druhým a díky této snaze byl nepřekonatelný a nejlepší přítel druhých ...Magda se vrátila zpět z mocné říše a pomáhala druhým jako ten mocný Waterfall a díky tomu ji Eleamir udělil titul Expert a ona se stala profesorkou Astrologie a také hlavní profesorkou Waterfallu ...A teď učí nás Waterfallské poznávat tajemnou sílu Waterfallu !!!,kterou ona sama zná a studuje ji !!!

Jelikož Waterfall je pomocník a nechlubí se tím kolik má bodů a podobně my Waterfallský žijeme jeden pro druhého !!!

* To jméno je pravé, ochránce vody má opravdu jméno Gabriel
Mno, nejsou báječné??! =)))

Waterfall všeobecně

12. února 2006 v 19:36 | Hedvik Segon
Naše kolej Waterfall je ve školním poháru aktuálně 1.!!! Což je veliký úspěch! Za námi se drží Moonshining, dále pak Glarystars a na posledním místě je Thunderstorm. Naše kolejní profesorka Expertka Magdalena Simuel je na nás fascinuje a motivuje!:-)Naši kolej vede dobře a to i proto, že jsme předehnali Moonshining!!
Kolejní barva: nebeská modř

Souboj čtyř titánů!

25. ledna 2006 v 20:44 | Hedvik Segon, Magdalena Simuel
Zcela unikátní soutěž "Souboj čtyř titánů" odstartovala 27.1.2006 a vybraní žáci z daných kolejí: Moonshining - Madlen Fraise, Waterfall - Lejla Green, Glarystars - Tracy Jones, Thunderstorm - Saluko LittleThomas mají do 20.2.2006 čas na vypracování zadaných otázek z předmětů: Okultismus, Astrologie, Praktická magie/Wicca, Mineralogie.
Soutěžní kola:
Soutěž má tři specifická soutěžní kola a všechny úkoly musí soutěžící plnit sám, bez pomoci učitele:
  1. KOLO: V tomto kole budou 4 soutěžící plnit otázky zadané kolejními profesory. Každý profesor vymyslí jednu těžkou otázku, na kterou by měla být odpověď aspoň jeden odstavec. Každý soutěžící dostane tři otázky od ostatních kolejních profesorů, než je jeho vlastní. Bude stanoven limit odevzdání práce a ten nejhroší soutěžící vypadne a nepostoupí do dalšího kola.
  2. KOLO: Do tohoto kola postoupí 3 soutěžící a zde bude všem zadáno vypracování literární práce na stejné téma (popřípadě jiný, podobný úkol). Ten kdo bude mít práci nejhorší, vypadne.
  3. KOLO: Závěrečné, nejnapínavější kolo soutěže bude z uplatnění znalostí v akci. Zde půjde o splnění specifického úkolu. Máme už určité představy, ale nechte se překvapit, o co tu půjde. OPAKUJI - ZBYDOU DVA FINALISTÉ, KTEŘÍ SE UTKAJÍ V ZÁVĚREČNÉM SOUBOJI, KTERÝ SE UŽ NEBUDE ZAKLÁDAT JEN NA HLEDÁNÍ INFORMACÍ!!!
Tak takto definoval soutěž náš novopečený pan ředitel Eleamir Dobrý!!
 
 

Reklama