Listopad 2007

Citace z knihy Mystické učení mistra Eckerharta z Hochheimu

8. listopadu 2007 v 19:55 | SB |  Měsíc Karla Weinfurtera
Bůh jako sluha.

Mistr Eckerhart byl tázán, jaký je to člověk, jehož veškeré modlitby jsou vždycky vyslyšeny. Odpověděl na to takto:
" Kdo Boha volá jako Boha, toho Bůh vyslyší. Když však člověk Boha volá a míní tím světský statek, tu nevolá Boha, nýbrž volá to, oč Boha prosí. A používá k tomu Boha jako sluhy."
Proto praví Augustin: Vše, co miluješ, tomu se klaníš. Neboť správná a úplná modlitba není nic jiného než milování. A proto: co člověk miluje, k tomu se modlí. A proto se nemodlí k Bohu správně nikdo jiný než člověk, který se klaní Bohu kvůli Bohu, a když při tom nemyslí na nic jiného než na Boha.
..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Spiritista Weinfurter

8. listopadu 2007 v 7:36 Měsíc Karla Weinfurtera
Karl Weinfurter (27. 5. 1867 /někdy je uváděn r. 1868/ - 14. 3. 1942), nejprve spiritista, teosof (byl členem první pražské teosofické lóže), martinista, "arbiter" v celé oblasti okultismu, překladatel, kompilátor a spisovatel (Ohnivý keř, Odhalená magie, Tajná tradice a učení bratrů Rosekruciánů, Astrologie všeobecná, Astrologie speciální, Paměti okultisty, atd.), vydavatel a popularizátor esoterních děl, zakladatel spolku (vznikl 27. 11. 1929, za války byl rozpuštěn 9. 6. 1941) a stejnojmenného časopisu Psyche (1924 - 40, 1946 - 48, po Weinfurterově smrti vedl redakci časopisu JUDr., ing. PhDr. Otakar Čapek ).
Weinfurter redigoval i první dva ročníky časopisu Okultní a spiritualistická revue.
..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Karlu Weinfurterovi - fotky děl

6. listopadu 2007 v 19:51 | Tyky Tan Junior |  Měsíc Karla Weinfurtera
..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Karlu Weinfurterovi - fotky

6. listopadu 2007 v 19:31 | Tyky Tan Junior |  Měsíc Karla Weinfurtera
..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Kniha Dějiny české mystiky 1 - Legenda Karel Weinfurter

5. listopadu 2007 v 15:37 Měsíc Karla Weinfurtera
Josef Sanitrák: Dějiny české mystiky 1 - Legenda Karel Weinfurter, 325 str., 300 Kč.
Obrazek
Poutavé a poučné líčení o začátcích mystiky a jógy v českých zemích koncem 19. a začátkem 20. století, o pracném hledání cesty a mistra v době, kdy nebyla potřebná literatura ani vedení.
..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Karel WeinfurteI IV. část

4. listopadu 2007 v 21:40 Měsíc Karla Weinfurtera

Díla :
Weinfurter Karel: Léčba nervů přírodními silami
obsahu: myšlenka a zdraví, léčba pranou, silami psychickými, autosugescí, telepatická, modlitbou a vírou, koncentrací


Weinfurter Karel: Mystický slabikář 1. a 2. díl
Mystický slabikář Karla Weinfurtera představuje pro čtenáře průvodce ke spisům středověkých mystiků a alchymistů, ke knihám východní moudrosti a ke starým mýtům, legendám a pohádkám, ve kterých je čistá mystika zakryta různými znaky a symboly, jejichž pravý význam odhalí jen ten, kdo sám v sobě nalezne k těmto mysteriím klíč.
Druhý mystický slabikář Karla Weinfurtera navazuje na úspěšnou první část a má stejný cíl - zpřístupnit potřebné informace pro snadnější pochopení důležitých mystických spisů a tajných knih (např. rosikruciánské nauky, kabalistická mysteria aj.)

..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Karel Weinfurter III. část

4. listopadu 2007 v 21:38 Měsíc Karla Weinfurtera

Brzy, prakticky ihned po jeho odjezdu, začali někteří členové spolku šířit Bruntonovo učení po svém, možná v podvědomé snaze vymanit se z tvrdých pravidel spolku a povinnosti praktikovat mystická cvičení podle Ohnivého keře. Weinfurter konečně zavětřil a nechal tyto snahy pranýřovat na valné hromadě. Vystihl totiž nebezpečí, které by mohlo spolek rozklížit tak, jak to ve svém životě už mnohokrát pozoroval a zažil u sdružení jiných. Koneckonců byl v právu - v samotných zásadách spolku byl zákaz propagovat či praktikovat učení jiná.

..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Karel Weinfurter II. část

4. listopadu 2007 v 21:33 Měsíc Karla Weinfurtera

Psyché
Časopis Psyché Weinfurter vydával šestnáct let - od roku 1924 až do zákazu činnosti spolku Psyché v roce 1940. Po celu tu dobu nesl podtitul "Revue věnovaná mystice, okultismu a metapsychice". 24 stránek časopisu naplňoval zpočátku Weinfurter sám návody jak praktikovat mystiku a to jak začátečníkům, tak upozorněním na chyby a úskalí doporučovaných cvičení (v tom často reagoval na dopisy čtenářů), ukázkami z děl do té doby nedostupných v českém jazyce, jako byly Upanišady, Egyptská kniha mrtvých, životopisy světců (jejich díla či nauky, které komentoval), ale také články, které pramenily z Weinfurterových vlastních studií. Mnohé z těchto článků vycházely na pokračování, a mnohé potom také autor vydal jako samostatné knihy (Silhuety velkých Mistrů, Mystika v žalmech Davidových aj.). Důležité z hlediska pátrání po historických faktech byly i Weinfurterovy vzpomínky, které jemu samotnému pak posloužili coby základ pro jeho "Paměti okultisty".

..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥

Karel Weinfurter I. část

4. listopadu 2007 v 21:16 Měsíc Karla Weinfurtera

Karel Weinfurter
27.5.1867 až 14.3.1942
astrolog, mystik a překladatel. Napsal mimo jiné dvoudílnou knihu Astrologii všeobecnou a Astrologii specielní vydanou v nakladatelství Zmatlík a Palička v roce 1931.

je Zakladatel novodobé křesťanské mystiky

Na Weinfurtera se chodilo, jako se chodí na populární hvězdy showbyznysu. Jako zakladatel české mystické školy se stal populární i za hranicemi naší země, jeho základní dílo bylo přeloženo do několika jazyků a domácími i zahraničními autory ezoterní literatury je dodnes citováno jako zdroj. Uctíván i opovrhován vedl mystický spolek, který s různými přestávkami trvá dodnes. Letos v březnu uplynulo 60 let od Weinfurterova úmrtí.
Jak se rodí okultista

..pokračování kvůli úpravě pod clickem na Celý článek..♥