John Dee

26. května 2007 v 8:37 | Alexis Cohen |  Měsíc Johna Dee a Edwarda Kelley
Dr. John Dee byl jeden z předních anglických alchymistů v 2. pol. XVI. věku, který též působil u dvora císaře Rudolfa lI. v Prazel. Narodil se r. 1527 v Londýně, kdež byl otec jeho vinárníkem, studoval na universitě cambridgeské, pak v Nízozemsku a v Paříži, kdež seznámil se s astrologií a alchymií, kteréžto vědy po návratu do vlasti tak horlivě pěstoval. že v pověst černokněžníka přišel. Proto nedostalo se mu professury na vysokých školách oxfordských, ano byl i zatčen jako čarodějník, kteréž vazby byl sproštěn, když v zimě r. 1558 náhodou se mu jakožto astrologovi podařilo předpověděti příznivé počasí v den korunování královny Alžběty. Tím dobyl si přízně panovnice této, která jej bohatě odměnila, že si mohl v Mortlaku u Londýna dům zakoupiti a knihovnu založiti, která obsahovala zejména četné knihy a rukopisy astrologické a alchymistické. Odtud podnikal časté cesty po Evropě k vynikajícím alchymistům a zde také seznámil se s mladým alchymistou anglickým Eduardem Kelleyem (v. t.), s nímž vydal se r. 1583 do Prahy ke dvoru císaře Rudolfa II. a v krátce na to do Varšavy ke dvoru krále Štěpána Bátoryho, kamž jej byl již v Londýně vojvoda Albrecht Laski pozval. Ve Varšavě hrozil však oběma alchymistům papežský nuncius inkvisičním soudem jakožto čarodějníkům, pročež spěchali na podzim r. 1584 nazpět do Prahy, kde španělský vyslanec don Guillem de San Clemente [Dee] císaři představil. Vykonav před Rudolfem II. několik klamných transmutací a věnovav císaři své »zázračné zrcadlo«, jmenován byl [Dee] dvorním alchymistou a císař, chtěje ho míti stále u sebe, vykázal mu nádherný příbytek v král. hradě, kdežto Kelley vstoupil v alchymistické služby u pana Viléma Rožmberka na Třeboni. [Dee] pracoval horlivě v laboratoři Rudolfově, mísil se však brzo též v intriky politické, straně při tom protestantům, pročež očernili jej ministr Trautsohn a náčelník strany katolické pan Jiří Popel z Lobkovic u císaře, že mu čarodějnickými kejkly svými po životě baží, a takž byl [Dee] v červenci r. 1586 ode dvora i z celých Čech vypověděn. Po krátkém pobytu v Sasku vrátil se potají do Čech a nalezl útulek na Třeboni, kdež jej pan Rožmberk chránil i tehdáž, když byl [Dee] od císaře podruhé z Čech vypověděn. Po dvě léta pracoval v alchymistické laboratoři páně Rožmberkově, ale již r. 1589 povolala jej královna Alžběta nazpět do Anglicka, kdež jmenován byl rektorem kolleje v Manchestru. Za nepřítomnosti jeho byl v Mortlaku od rozhořčených sousedů dům jeho jako »čarodějnický« rozbořen a při tom zničena i vzácná knihovna jeho. Jelikož mu též v Manchestru pověst jeho jako černokněžníka mnohé nepříjemnosti způsobovala, žádal krále Jakuba, aby se mu před soudem zadostučinění dostalo, kterážto žádost jak od krále, tak i později od parlamentu oslyšena jest. Opustil tedy v rozhořčenosti své Manchester a přes vysoký věk svůj chtěl opět do ciziny odejíti, roznemohl se však před odplutím na pevninu a zemřel v Mortlaku r. 1607, trávě poslední dny života svého v nedostatku, což bylo dokladem toho, jaká cena v jeho umění zlatodějném spočívala. Vydal několik spisů alchymistických, mathematických a hvězdářských a zanechal též mnoho rukopisů, jichž čásť jest zachována v universitni knihovně oxfordské.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama