Únor 2007

Narozeniny!

4. února 2007 v 20:41 | Hedvik Segon |  Novinky
S radostí vám oznamuji rok a měsíc od založení kolejního blogu!

ENERGIE OVLIVNILA SVĚT

4. února 2007 v 20:36 | Hedvik Segon |  Měsíc Nikoly Tesly
Kdo by si dokázal svět jak byl bez elektriky,kdo by si ho dokázal představit před pár staletími,
když vedly rytířské souboje-Obešly se bez elektriky a bylo jim dobře!
když vedly bitvy -Obešly se bez elektriky a bylo jim dobře!
nebo když pořádali honosné plesy a bály-Obešly se bez elektriky a bylo jim dobře!
jenže tohle by dnes dokázal jen opravdu málokdo.

Zkusme se proto zamyslet co asi s námi tento vědecký pokrok a objev udělali.Představme si třeba , že by jsme tu dnes neseděli,nečetli si tento článek,nechatovali,nebo vůbec nevyřizovali dnešní Angelovskou poštu.Musíme si představit,jako by nám to nechybělo,protože by jsme ani neměli potuchy,že je něco takového možné,a když už jak toho dosáhnout,ale i kdyby jsme na to přišli,stejně bychom se o to nezajímali.Lidi zleněli koukáním na televizi a sedění u počítače a bušení do klávesnice.Dnešní doba je jiná,ale tuhle lenotu nesmíme dáva t za vinu Nikule Teslovi.On přeci chtěl jen pozdvihnout naší vědu aby se měla na další století čím zabývat.A má.
Zkusme si tedy uvědomit kdo to má na svědomí a pak klikněte pro zobrazení celého článku......

Vynálezy a technologii

4. února 2007 v 20:24 | Hedvik Segon |  Měsíc Nikoly Tesly
Tesla vyvíjel tyto technologie a byl autorem těchto teorií:
1) Létající disky na elektrický pohon - pracující na principu vytvoření mag. pole kolem disku, které zředí éter v plánovaném směru pohybu a tím dojde k tzv. "efektu pádu", který souvisí s dalším bodem.
2) Dynamická teorie gravitace - zabývá se tím, že gravitace vzniká interakcí hmoty a éteru (éter, protože je nižší kvality se snaží zničit hmotu svým pronikáním do ní), díky níž si hmotná tělesa vytvoří jakási silová pole, do kterých pak přijímají všechna tělesa stejného charakteru. Když éter kolem tělesa zředíme, dojde k jeho "pádu", neboť logicky hmota chce doplnit prostor s malým množstvím éteru svou vlastní kvalitou.
3) Alternativní fyzika "éteru" - zahrnující do klasické fyziky i existenci éteru a jeho chování
4) Teorie o nukleární energii - která je oficiálně brána za překonanou, ale pokud počítáme s existencí éteru, stává se vysoce pokrokovou


Nikola Tesla: Fyzik, který změnil svět

4. února 2007 v 20:21 | Hedvik Segon |  Měsíc Nikoly Tesly


Nikola Tesla
Kdyby se Nikola Tesla před 150 lety nenarodil, možná bychom dnes nepoužívali telefon, nesledovali televizi a neposlouchali rádio.
Nikola Tesla posunul světovou vědu dopředu jako málokdo před ním i po něm.
Geniální fyzik zkoumal vlastností dvou a vícefázových elektrických proudů a věnoval se experimentům s vysokým napětím. Mezi nejdůležitější závěry jeho bádání patří transformátor nebo systémy produkující a využívající střídavý proud, zejména třífázový elektromotor.
Navrhl systém, který předjímal celosvětovou bezdrátovou komunikaci, faxové přístroje či radar.
Během svého života získal patent na více než stovku vynálezů. Na jeho počest fyzikové jeho jménem označili jednotku magnetické indukce.

Génius, nebo šílenec?

Jsem jasnovidec. Zachytil jsem vysílání z vesmíru. Podobnými výroky šokoval vědeckou veřejnost. Jindy udivoval svými experimenty a objevy.
Vytvořil zemětřesení, které otřáslo terénem v okruhu několika kilometrů kolem jeho laboratoře.
Žil bouřlivým životem. "Abstinence nebyla vždy mou zálibou," přiznával Nikola Tesla.
Jeho vynálezům důvěřoval málokdo. Tvrdil například, že ví, jak zničit smrtícím paprskem 10 000 letadel najednou.
Přesto uchvacoval veřejnost veřejným rozsvěcováním žárovky, kterou držel v ruce a dalšími pokusy. Někteří tvrdili, že jeho schopnosti jsou nadpřirozené.

Čas úspěchů

"Mám pověst jednoho z nejpracovitějších lidí a možná jím skutečně jsem, protože jsem téměř všechen čas, kromě spánku, věnoval práci," vzpomínal ve svých pamětech.
Pocházel z Balkánu, ale usídlil se ve Spojených státech. Práci našel u vynálezce a podnikatele Thomase Alvy Edisona.
Svého kolegu a konkurenta nenáviděl. Jeho výzkum a prosazování stejnosměrného elektrického proudu považoval za nesmyslné. Zařídil si proto vlastní laboratoř.
Jednoduchý teslův transformátor

V roce 1885 koupil George Westinghouse, ředitel elektrárenské společnosti z Pittsburghu, Teslovy patenty na zařízení produkující a využívající střídavý proud. Tesla se podílel i na konstrukci generátorů instalovaných ve vodní elektrárně u Niagarských vodopádů.
O tři roky později Tesla představil první třífázový indukční elektromotor a o deset let později předvedl veřejnosti dálkově ovládanou loďku.
Navrhl také vzdušné vznášedlo, předchůdce helikoptéry.
Uvažoval o vytvoření stroje s umělou inteligencí a předpověděl: "Lidé vyrobí teleautomaty schopné jednat tak, jako kdyby měly vlastní inteligenci, a jejich příchod způsobí revoluci."

Smrt v zapomnění

Nikola Tesla se narodil 10. července 1856 v chorvatském Smiljanu v rodině srbského původu. Studoval matematiku a fyziku na polytechnice v rakouském Grazu, odkud na krátký čas odešel na univerzitu do Prahy. Po skončení studií pracoval v Budapešti a Paříži. V roce 1884 přeplul oceán.
Zemřel ve věku 87 let v New Yorku. Sám, bez přátel, opuštěný a zapomenutý.

Thomas Alva Edison-Velký přítel Nikoly Tesly

4. února 2007 v 20:18 | Hedvik Segon |  Měsíc Nikoly Tesly

Thomas Alva Edison
Thomas Alva Edison
11. 2. 1847 - 18. 10. 1931
Thomas Alva Edison se narodil 11. února 1847 ve městě Milan ve státě Ohio jako nejmladší 7. dítě Samuela Edisona a Nancy Elliot Edisonové. Edison byl americký vynálezce, podnikatel a průkopník využití elektrické energie. V 7 letech se rodina přestěhovala do Port Huronu v Michiganu. Do školy chodil Edison pouhého čtvrt roku - ředitel školy jej považoval za duševně zaostalého (Edison měl silnou vadu sluchu a nestačil sledovat výuku). Vzdělával se proto doma. Záhy se u Edisona projevil podnikatelský duch. V 11 letech přiměl několik dětí, aby pro něj pěstovali zeleninu. Tu pak prodával. Ve dvanácti letech pracoval jako roznašeč novin. Dále pracoval jako novinář (od 14 let vydával týdeník Grand Trunk Herald) a telegrafní úředník. Věnoval se také fyzice a mechanice. Za svůj život Edison získal více než 1000 patentů. Edison byl známý svou pracovitostí, často pracoval i 20 hodin denně. Sám říkal, že "genialita je 1 % inspirace a 99 % potu".

Edison telegrafista

Od roku 1862 do roku 1868 pracoval Edison jako telegrafista na americkém středozápadě. V roce 1869 patentoval mj. duplexní telegraf. Za prodej práv na patent na vylepšení telegrafu získal Thomas Alva Edison 40 000 dolarů, přestěhoval se do New Yorku a mohl si otevřít svou první dílnu v Newarku (stát New Jersey). V té době se poprvé oženil - vzal si Mary Stilwellovou, se kterou měl 3 děti.

Edison - čaroděj z Menlo Parku

Thomas Alva Edison učinil většinu svých vynálezů ve svých výzkumných dílnách v Menlo Parku (stát New Jersey) - říkalo se mu také Čaroděj z Menlo Parku. To že Thomas Alva Edison zaměstnal na jednom místě mnoho techniků, byl významný počin, do té doby neznámý. Edison také založil mnoho firem. Asi nejvýznamnější byla společnost General Electric Company.

Fonograf

Na podzim roku 1877 vynalezl fonograf. Edisonova manželka Mary pak mohla říci do dřevěného trychtýře dětskou básničku "Mařenka měla ovečku a její vlna je měkká a bílá…". Tak vznikl první fonografický záznam lidského hlasu. Téměř hluchý Edison vymyslel přístroj, který přinesl zvuk milionům uší na celém světě.
Fonograf
Fonograf, 1879
Edison vylepšil Bellův telefon o uhlíkový mikrofon, čímž výrazně zlepšil kvalitu přenášeného zvuku (1878).

Žárovka

V roce 1879 začaly první zkoušky snad největšího Edisonova vynálezu. První žárovka na malou chvíli zablikala právě na jaře 1879. V říjnu použil zuhelnatělou nit z bavlny. Téměř dva dny se technici snažili v pec získat zuhelnatělé vlákno a to zatavit do skleněné baňky. Celá cívka, jediné vlákno a sklářovi se malý kousek uhlíku zlomil v rukou. Až 21. října 1879 se naplno rozzářila první žárovka. První žárovky ale svítily jen několik hodin. Edison proto započal se sérií testů s cílem přiblížit svůj vynález praktickému využití. Edison ovšem vytvořil nejen žárovku, ale celý systém nutný pro její "rozsvícení". Bylo třeba postavit elektrárnu, elektřinu rozvést (1882). I toto vytvořil Edison.

Edisonův jev

V roce 1883 objevil tzv. Edisonův jev, kdy se ve vakuu šíří elektrický proud mezi dvěma dráty, které se vzájemně nedotýkají. Tento objev později vedl k vytvoření elektronky. Některé prameny připisují objev Williamu J. Hammerovi, který u Edisona pracoval.
Thomas Alva Edison - podpis
Thomas Alva Edison - podpis
V roce 1886 se Edison podruhé oženil (2 roky po smrti své první ženy). Vzal si Minu Millerovou, se kterou měl také 3 děti. V té době začíná budovat nové výzkumné laboratoře ve West Orange (stát New Jersey).

Edison vynálezce

Následovalo další množství vynálezů: elektrická lokomotiva, filmová kamera, promítací přístroj, cyklostyl, akumulátor, umělý kaučuk atd. Ukázalo se totiž, že Edison je nejen vynikající vynálezce, ale snad ještě lepší podnikatel.
Thomas Alva Edison zemřel 18.10.1931 ve West Orange ve státě New Jersey. Na jeho počest byly 21. 10. 1931 zhasnuty v USA všechny žárovky.
Zdroj:Převzato z netu

Život Nikoly Tesly

4. února 2007 v 20:16 | Hedvik Segon |  Měsíc Nikoly Tesly
Nikola Tesla
Nikola Tesla (87 let)
9. 7. 1856 - 7. 1. 1943
Nikola Tesla se narodil 9. července 1856 v Chorvatsku ve Smiljanu (tehdy součást Rakousko-Uherska). Studoval na polytechnice v Grazu a dále v Praze na univerzitě-ukončeno 1880. Pracoval jako elektroinženýr v Budapešti, Německu a ve Francii. Elektroinženýr Tesla byl skvělý vynálezce. Vynalezl systémy využívající střídavý proud. Měl více než 100 US patentů na své vynálezy.

Tesla v USA

V roce 1884 odjel do USA, kde spolupracoval s T.A.Edisonem!

Elektromotor

V roce 1888 Tesla objevil, že magnetické pole může rotovat, jestliže dvěma cívkami v pravém úhlu protéká střídavý proud. Jeho patenty na elektromotor využívající tohoto principu zakoupila společnost Westinghouse.
Nikola Tesla - podpis
Nikola Tesla - podpis
V roce 1889 se Tesla stal občanem USA.

Tesla - zapomenutý excentrik

Ve svých výzkumech se zabýval také přenosy vysokého napětí a komunikacemi. Později vedl excentrický život a mnoho jeho vynálezů upadlo v zapomnění.
Teslova vysokofrekvenční cívka
Nikola Tesla: vysokofrekvenční cívka (vysokofrekvenční transformátor)
Nikola Tesla zemřel 7. ledna 1943 v New Yorku.
Na jeho počest byla v roce 1956 pojmenována jednotka veličiny magnetická indukce.
Přepsáno z webu.

Úvaha na téma: "Jaký by byl život, kdyby byla energie zadarmo?"

4. února 2007 v 20:08 | Ysli Paf |  Měsíc Nikoly Tesly
Je malá ta "moje úvaha", protože představa, že by byla energie zadarmo, jako jedna složka z inkasa, je pro mne úplně nepředstavitelná.
Jaký by byl život, jak by to vypadalo? Pojďme se na to podívat z několika možných hledisek.
Já, jako drobný spotřebitel, žijící v rodinném domku. První co bych poznala by bylo nižší inkaso, o cca 1,000,-Kč měsíčně. Za rok je to hezká úspora do prasátka.
Fabriky a továrny by si "mnuly ruce" a stát by utržil fůru peněz až by "dal plynovod do sběrných surovin".
Nastal by velký rozvoj elektrifikace. Ovšem představa, že všude budou k vidění hlavní rozvaděče, transformační stanice, převaděče a to všechno, co k rozvodu el. patří ! No nic moc představa, v zádech mne mrazí jen když okolo nich jedu autem.
Také vývoj a výroba elektromobilů by byla prioritou č. 1. Čímž by ubylo olova v ovoci a celkově výfukových zplodin, které nám tak důkladně ohřívají planetu.
Šetřilo by se naše životní prostředí, nebyly by poddolované vesnice, kde se díky uhelným dolům ztrácí spodní voda, jako v naší vesnici. Elektřina by nahradila plyn i uhlí jako hlavní zdroje vytápění, a opět by klesla hladina zplodin v ovzduší.
A nebezpečí které by to přineslo ?
Asi by ale zkrachovaly uhelné doly, což by znamenalo spousty lidí bez práce. Ostrava a mnoho dalších měst by se změnila na nezaměstnanecké kolonie.
Taky by se mohlo lehce stát, že by jsme se všichni asi divili, kdyby zde vznikl monopol jedné dodavatelské sítě, což v našem státě není až tak nepředstavitelná realita. A ti by nám pak asi hnuli žlučí a peněženkou.
A taky by asi přišlo na řadu plýtvání s energií. Svítilo by se tady a tam, nic by nás nenutilo šetřit. Televize by byla zapnutá celý den atd., tohle si jistě všichni dovedeme představit.
Tím by stoupla spotřeba žárovek, zářivek a ostatních elektrospotřebičů, ale zde by zase mohli nalézt zaměstnání ti nešťastní horníci a plynaři.
Ovšem toho smetí co by přibylo.....
Každopádně by to vedlo k velké reorganizaci našeho státu a celé společnosti.