Leden 2007

Diamantová voda

27. ledna 2007 v 21:46 | Nakya Morna |  Měsíc Nikoly Tesly

Diamantová voda

Diamantová voda je pramenitá voda, u které byla zrychlena vybrační frekvence. Reaguje na přání a úmysly toho, kdo ji používá, a otvírá cestu k vyššímu vědomí a poznání.

Diamantová voda pochází z Francie a autorem použité technologie je Francouz Joël Ducatillon. K přeměně obyčejné vody ve vodu Diamantovou používá speciální číselné kódy a hudbu. Technologie představuje sestrojení kódovacího přístroje, který zaznamenává vícerozměrné kódy a ty jsou schopny přeměnit pramenitou vodu na vodu jako citlivý nástroj. Taková voda pak přijímá informace, které nabírá z nejvyšších energií.
Odkud se vzal název "Diamantová voda"???
Diamantová voda byla původně voda, pocházející z přírodního léčitelství a léčitelského umění Hildegardy von Bingen, přírodovědkyně, teoložky, věštkyně a lékařky, žijící ve 12. století. Její tehdejší technologie spočívala v tom, že do pramenité vody byly vloženy surové nebo broušené diamanty. V případě naší Diamantové vody se ale jedná o nově vyvinutou vodu, která obdržela pouze identické jméno.
Historie Diamantové vody
Autor technologie Joël Ducatillon byl povoláním hudebník a jazzový pianista do té doby, než se stal přírodním léčitelem. Od roku 1990 začal pociťovat, jak přes něj proudí nějaká zvláštní energie a nakonec ztráta zaměstnání, rodiny i bydlení pro něj znamenaly nástup nové životní cesty. V roce 1994 měl tři sny, které postupně vedly ke vzniku Diamantové vody. Bylo mu sděleno, že sestrojí přístroj a ten se bude nazývat DNS 850. Tento přístroj otevře dveře k novému poznání.
Joël Ducatillon pak začal své sny realizovat. Studoval kvantovou fyziku a v meditacích se mu vrátily vzpomínky z dob Atlantidy. Tehdy se totiž měl tento výzkum již provádět. V roce 1996 vznikl první přístroj ve tvaru válce z plexiskla, ve kterém byla zabudovaná energetická spirála. V roce 1997 a 1998 Ducatillon přístroj zdokonaloval až vytvořil válec ze skla. Použitím urychlovače částic či mechanizmu cyklotronu se zaměřil na řadu energií včetně zvuků. Pak začal experimentovat s plynem kryptonem. Krypton uchovává v paměti všechno, co je přes něj přenášeno. To bylo základem pro kodifikaci 850 matematických, geometrických a hudebních vzorců uvnitř zapečetěného válce. Tyto kódy se podobají kódovaným informacím, jaké se objevují v lidské DNA. Zařízení je tedy nazváno DNS 850. Ve válci bylo do paměti vloženo kolem 900 kódů. To však autor stále ještě netušil, že by se takový přístroj měl používat k přeměně vody.
V říjnu 1999 vznikla první Diamantová voda a to tak, že přístroj byl na dobu 12 hodin vložen do nádoby s vodou. Aby se získala další Diamantová voda, musel by se tento postup stále opakovat. O měsíc později se však Joël na své přednášce v Paříži setkal se židovskou skupinou lidí ovládající učení Kabala. Výsledek setkání byl takový, že vynálezce přidal do Diamantové vody další kódy v hebrejštině. V dubnu r. 2000 se díky těmto novým kódům stala násobitelnou.
V roce 2001 byly vodě přidány kódy vitamínů, hormonů a minerálních látek. Jestliže se tedy vašemu tělu nedostává třeba železo, pak kódy zaznamenané ve vodě o tom přinesou informaci a železo se může v těle samo vytvořit. Kódy obsažené v diamantové vodě mají souvislost s konstelacemi hvězd a souhvězdí, dále jsou zde kódy se vztahem k Platónovým tělesům, k určitým geometrickým obrazcům a především se vztahem k esenci života, což je plán nebo systém, který posouvá lidstvo v jeho znalostech dopředu.
Účinky Diamantové vody
Účinky jsou skutečně neuvěřitelné a mnohostranné. Diamantová voda čistí a detoxikuje lidský organizmus od škodlivých látek a odplavuje je z těla ven, uvolňuje a likviduje nashromážděné energetické bloky, je schopna léčit mnoho nemocí. Působí pozitivně nejen na lidi, ale i na zvířata a veškerou vegetaci na naší Zemi. Diamantová voda je srovnávána s léky, především s homeopatií a fytoterapií.
Vedlejší účinky
Diamantová voda je velmi silná a může na počátku užívání vyvolat prvotní reakce jako je angína, rýma, migréna nebo jiné neobvyklé potíže. Těchto prvních příznaků se nemusíme obávat, tělo totiž startuje ozdravný, léčebný a detoxikační proces. Veškeré potíže brzy vymizí a vše se znormalizuje. Je to podobné jako u homeopatického způsobu léčby.
Vkládání informací a záměrů do Diamantové vody
Nahlas vyjádříme úmysl, přání či záměr, držíce sklenku s Diamantovou vodou v ruce. Energie těchto vyslovených úmyslů a přání se zaznamená do Diamantové vody.Pak se postupně dostavují výsledky. Ty jsou závislé na síle vyvolaných emocí při vkládání informací. Přání a úmysly je vhodné vkládat do Diamantové vody i několikrát denně, účinek se zesiluje. V některých případech tato voda reaguje okamžitě.
Někdo považuje Diamantovou vodu za dar lidstvu a planetě, kterého by si lidé měli velmi vážit, jiný zas ji považuje za nesmyslný blábol. Oba názory se objevují, avšak záleží na každém, jaký názor bude podporovat, či zda vysloví (a bude uznávat a podporovat) svůj vlastní.

Nikola Tesla

25. ledna 2007 v 16:27 | Nakya Morna |  Měsíc Nikoly Tesly

Nikola Tesla

Nikola Tesla se narodil 10. července 1856 v malé vesnici Smiljan v oblasti Lika v Chorvatsku. V noci, kdy se Nikola (neboli Mikuláš) narodil, zuřila nad Likou velká bouře. Podle dochované tradice chlapci předpovídaly staré vesnické ženy, že blesky (čili elektrické výboje) ovlivní celý jeho další život.

Již od raného dětství se projevovalo jeho mimořádné nadání, což rozhodlo o tom, že nadanému chlapci bude umožněno studium techniky - nejprve v Chorvatsku, později ve Vídni (některé prameny uvádějí, že studoval i v Praze, avšak doklady o tomto nejsou). Měl velmi vyvinutou fantazii, takže si sám nejprve v mysli sestrojoval vynálezy a pokusy a teprve poté je převáděl do praxe.
Pracoval v Maďarsku, Francii, Německu a USA, bylo mu uděleno americké občanství. Spolupracoval s T.A.Edisonem, později bylio oba nominováni na Nobelovu cenu, avšak Tesla odmítl.
Zkonstruoval a patentoval četné elektrické stroje a přístroje, mezi jinými též elektrický motor na střídavý proud a tzv. Teslův transformátor - zdroj vysokého střídavého napětí o vysokém kmitočetu. V Americe si získal velkou popularitu vybudováním hydroelektárny u Niagarských vodopádů a je uváděn mezi stovkou největších osobností amerických dějin.