Universalia II.

8. října 2006 v 18:30 | Hedvik Segon |  Prvorepublikový esoterismus
Universalismus jest porovnávací způsob nazírání na různé kultury, náboženství, filosofické směry a metapsychickou praxi různých národů a časů. Jeho stoupenci zapsali se již v nepamětnu do knihy dějin. Patří k nim většina esoterních filosofů a náboženských reformátorů... Chtěje ukázati na společnou pravdu všech směrů náboženských a esoterních, stavěl původní primitivní universalismus na symbolech společných všem. Neboť ony jsou abecedou hermetismu... Když chorobně skeptický rozum přelil se přes víru, postavil si universalismus svoje školy a chrámy a sloučil se ve společnostech pod různými jmény." První tajemník Universalie Jaroslav Novák (Logos 1934, č. 3-4, s. 65 a násl.) se vyjádřil takto: "Jaká jest myšlenka Universalie? Jest to filosofický ethický universalismus, směr syntetický, nepohrdající žádnou složkou kulturního vývoje člověka, netkvící v problematických zásadách, neznající proroků, nýbrž vážící si všeho, co krásného a velikého přinesly minulé civilizace, vážící si pilných a skromných badatelů přítomnosti a vidoucí nad obzorem naší doby záři příští syntetické, duchovní a lidské kultury.
Universalismus Universalie tedy směřoval k pěstování úcty vůči všem esoterním a náboženským systémům a stoje na základech hermetismu, usiloval současně o jeho obohacení všemi plodnými proudy duchovního života, neboť hermetismus je těmto snahám otevřen více než kterýkoli jiný esoterní systém.
Sekretariát Universalie býval vždy v bytě dr. Kefera, nejprve to bylo v Malířské ulici č. 7 na Letné, od roku 1936 pak na Smíchově ve Švandově ulici č. 11, ve 3. patře proti schodišti. Kefer zde vyřizoval veškerou agendu, zde se scházel výbor Universalie, sem za ním chodívali jeho nejbližší přátelé. Keferovou pravou rukou býval Vojtěch Kempfer, který hlídal finance a druhou pravou rukou byl pražský advokát, strý mládenec dr. Otto Myslík, který se staral o záležitosti právní. Na jeho chatu na Berounce v Zadní Třebáni Kefer občas zajížděl, aby si odpočinul, neboť vše, co pro Universalii dělal, tj. organizoval, přednášel, psal, činil při plném pracovním úvazku knihovníka.
V pátém ročníku Logosu (1938, č. 8, vnitřní strana obálky) nacházíme toto zhodnocení její činnosti: "Universalia je jedinou esoterní společností ryze českého původu a práce. Nebyla, není a nikdy nebude závislá na cizině. její činnost nesleduje bludiček filosofie a vědy všedního dne, je založena na ryzím a klasickém hermetismu, jehož zásady hrdě a nekompromisně hájí a propaguje. Universalia vybudovala českou hermetickou literaturu, vybudovala české hermetické školství, vybudovala české hermetické laboratoře. To vykonala dosud. Co vykoná v budoucnosti? vybuduje mohutné iniciační středisko, zástavu budoucnosti českého národa, které vytvoří velké duše, jedince silné duchem, pravdou a vírou! Velikost českého lidu záleží jen na mohutnosti českého hermetismu! Tísní-li vás doba, nezoufejte, nebojte se! Žijte a pracujte! pamatujte, že po Kalvarii následuje vždy vzkříšení! Toto vzkříšení bude vítězstvím odvahy a vědy!"
tato slova byla napsána v říjnu 1938, kdy se nad tehdejším českým národem stahovala temná mračna ze sousedního nacistického Německa. Vlastenecky založený Kefer, obávaje se o osud národa, se rozhodl. Nejprve se spolu s Kabelákem, za zprostředkování pražských svobodných zednářů, vydali na Hrad za Benešem - to bylo již na začátku roku 1938 - ale byli odmítnuti, nabízejíce pomoc magickou cestou. Prezident Beneš "měl svůj plán".
A tak bylo rozhodnuto podniknout tuto magickou akci bez jeho souhlasu. Tyto evokace byly, na naléhání Kabeláka, vykonány celkem tři. První se konala v roce 1938 na křižovatce cest v Brdských lesích, druhé dvě se konaly již za nacistické okupace. Mezi českými hermetiky o nich kolovaly různé pověsti, zejména se vyprávělo, že při jedné z těchto evokací byl Kefer zasažen zpětným odrazem, protože v jistém okamžiku magické operace, pěvec Ludikar, který byl přítomen jako pomocník, uprchl z magického kruhu. Zpětným odrazem měl být údajně zasažen Kefer také při evokaci v Brdských lesích. Fakta však tomu neodpovídala.
Druhá velká evokace se konala v soukromé vile v Mirošovicích u Prahy za účasti Kefera, Kabeláka, Kloubka a pánů B. a M. Cílem evokace byl magický útok na Hitlerův astrál. Evokace se konala těsně po západu slunce a proběhla bez fenoménů: "Jediné, co bylo pozoruhodné a co upoutalo pozornost všech zúčastněných těsně před západem slunce, bylo jedinečné panoramatické seskupení mračen na západě, od temně modré, k fialové, žluté, rumělkové i zelené, téměř celé spektrum se tu navršilo a prolínalo" (L. M.). Operace se konala v září 1940.
Třetí evokace za přítomnosti Ludikara, který ovládal magickou hůl, paní M. (nazývané "Lord"), která ovládala kalich, pana B., který ovládal meč, paní K., která střežila pantakl a Kefera - evokatéra, se odehrála 13. dubna 1941 v 5 hodin ráno v neděli. jednalo se tu evokaci jupitarovského genia Jezalela, tedy nikoli o útočnou magickou operaci. Výše uvedené tvrzení o Ludikarově útěku z magického kruhu je tedy asi pouhou smyšlenkou, nebyla-li provedena ještě další operace, o níž ti, s nimiž jsem mluvil. neví.
Svou blízkou smrt však Kefer již tušil. Při oslavě svých posledních narozenin 31. ledna 1941 mu jeho syn Reginald zapomněl blahopřát a na Keferův dotaz, co mu přeje k narozeninám, odpověděl "Nic!". Kefer na to, podle tehdy přítomného pana L. M., řekl: "Nic, to je nirvána, to jsou poslední narozeniny!" ten večer, na rozdíl od jiných návštěvních dnů, plných pohody, prý vládla vážná nálada, Kefer hovořil o všem, co napsal a udělal a skounčil slovy: "Do šestatřiceti let jsem toho snad splnil dost, a tak bude čas odejít". Brzy na to byl zatčen gestapem a téhož roku zahynul v koncentračním táboře.
V roce 1938 interní kruh Universalie, scházející se ve Švandově ulici v Praze na Smíchově až do konce, tvořili kromě dr. Jana Kefera, František Kabelák, MUDr. Jan Kloubek, Ladislav Málek, MgPh. Evžen Běhounek, Vojtěch Kempfer, JUDr. Otto Myslík, Josef Danzer, paní Anna Kloubková a Josef Pánek z Mnichova Hradiště. Kefer dále intenzivně veřejně přednášel a Málek to stenograficky zachycoval - tyto přednášky později přepsal na psacím stroji a zůstaly tak zachovány.
Konec se však blížil a nastal dne 9. června 1941, když gestapo zatklo dr. Kefera a jeho pracovnu, kde byl sekretariát Universalie zapečetilo. Téhož dne byla Universalia německou státní policií zrušena a veškerý její majetek byl zabaven.


Zdroj: Novodobý český hermetismus - Milan Nakonečný podle elektronické verse na Citadella
Vydal Vladimír Kvasnička, nakladatelství VODNÁŘ. Náklad 3000 výtisků. 1. vydání, 1995

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama